Financiranje

Financiranje priložnosti za akcijske načrte za trajnostno energijo in podnebne spremembe

Dostop do financiranja je ključnega pomena pri preoblikovanju ambicioznih akcijskih načrtov v projekte. Stran o instrumentih financiranja ponuja skupnosti Konvencije županov jasne in praktične informacije o financiranju in priložnostih za financiranje.

Interaktivni vodnik po financiranju vsebuje informacije o pobudah za financiranje, ki jih vodijo Evropska unija, države članice in ključne finančne ustanove, kot je Evropska investicijska banka. Vodnik prav tako vsebuje informacije o podpornih storitvah in inovativnih shemah financiranja.

Koristne povezave vsebujejo najbolj relevantne objave o financiranju za skupnost Konvencije, vključno z najboljšimi primeri in primeri o pridobljenih spoznanjih.


Interaktivni vodnik po financiranju


NAPREDNO ISKANJE Počisti vseURBIS

URBIS je nova, namenska svetovalna platforma za naložbe v mestih v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH). URBIS nudi svetovalno podporo mestnim oblastem, da olajšajo, pospešijo in omogočijo naložbe, programe in platforme v mestnih območjih. URBIS je pripravljen v partnerstvu z Evropsko komisijo (Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko) in Evropsko investicijsko banko v kontekstu EU vse na enem mestu za mesta in ob podpori ciljev iz mestne agende EU.

Koristne povezave

V tem oddelku so zbrane ključne publikacije, vključno z najboljšimi praksami iz skupnosti zavezniških združenj, pridobljenih izkušenj in koristnih poročil glavnih institucij EU. Več objav je na voljo skupnosti Konvencije županov samo v zasebnem delu (MyCovenant) na tej spletni strani.