Energetska revščina

Zmanjšanje energetske revščine

Podpisniki so se v okviru Konvencije županov v Evropi hkrati s sprejemom ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanjem na njihove neizogibne posledice zavezali, da bodo do leta 2030 zagotovili dostop do varne, trajnostne in cenovno dostopne energije za vse. V evropskem kontekstu to pomeni ukrepanje za zmanjšanje energetske revščine. Z zmanjšanjem energetske revščine lahko podpisniki Konvencije izboljšajo kakovost življenja svojih državljanov ter ustvarijo pravičnejšo in vključujočo družbo.

Kaj je energetska revščina?

Energetsko revščino lahko opredelimo kot:

»situacija, kjer si gospodinjstva ali posamezniki ne morejo privoščiti osnovnih energetskih storitev (ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, mobilnost in elektrika), s katerimi si omogočijo dostojni življenjski standard zaradi kombinacije nizkih prihodkov, visokih izdatkov za energijo in nizke energetske učinkovitosti svojih domov.«

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

V praksi to pomeni, da ranljivi državljani nimajo dostopa do energije ali da uporaba te energije spodkopava njihovo možnost dostopa do drugih osnovnih storitev. Biti prizadet zaradi energetske revščine lahko ima resne posledice na zdravje, dobro počutje, socialno vključenost in kakovost življenja. Gospodinjstva, ki so žrtev energetske revščine, se soočajo z neustrezno ravnijo nekaterih bistvenih energetskih storitev, npr. svetloba, ogrevanje in/ali hlajenje, uporaba naprav, promet in številne druge. Energetsko revščino je zato treba upoštevati na številnih področjih politik – vključno s socialno, gospodarsko ter seveda podnebno in okoljsko politiko.

Izziv energetske revščine v Evropi

Energetska revščina je kompleksno področje. Ni enostavno oceniti trenutno raven energetske revščine v evropskih občinah in vpliv na življenje državljanov. Ocenjujejo, da vsak deseti državljan trpi zaradi energetske revščine. Številke kažejo, da v Evropi:

57 milijonov ljudi pozimi ne more segreti svojih domov [1]

104 milijone ljudi poleti ne more narediti svojih domov bolj prijetne [1]

52 milijonov ljudi zamuja s plačevanjem svojih računov za energijo [1]

10 milijonov ljudi mora hoditi več kot 30 minut za dostop do javnega prevoza [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Ozaveščenost o energetski revščini se v Evropi povečuje in so jo številne institucije EU prepoznale kot prednostno nalogo politike, najbolj opazno pa v zakonodajnem svežnju Evropske komisije 'Čista energija za vse Evropejce'. Leta 2018 je zaživel evropski observatorij za spremljanje energetske revščine (EPOV) kot del prizadevanj Evropske komisije za reševanje energetske revščine v vseh državah članicah EU. Namen pobude EPOV je izboljšati merjenje, spremljanje in izmenjavo znanja ter najboljših praks glede energetske revščine. Več informacij o pobudi EPOV je na voljo tukaj.

Evropska Konvencija županov in pobuda EPOV sodelujeta z namenom reševanja energetske revščine. Ti dve pobudi, ki ju financira Evropska komisija, bosta podprli lokalne in regionalne organe po vsej Evropi z izmenjavo znanja in virov za izgradnjo lokalnih zmogljivosti z namenom zmanjšanja energetske revščine.

Useful links

energy poverty summary cover- "Alleviating energy poverty: Useful resources", by the Covenant of Mayors - Europe Office

- Covenant of Mayors two-pager on energy poverty

- European Commission's awareness-raising campaign on energy efficiency and energy poverty - Policy leaflet (English), Campaign website

- ASSIST 2gether

Country-specific materials: