Viri za prilagoditev

Viri za prilagoditev

Evropski urad Konvencije županov, pogosto v sodelovanju z evropskimi ali nacionalnimi oblastmi ter drugimi deležniki, nudi spletno in nespletno podporo ter podpisnikom omogoča, da se učijo drug od drugega. Če šele začenjate ali že izvajate ali spremljate svoj načrt prilagajanja, je skupnost Konvencije tukaj, da vam nudi pomoč.

Orodje za podporo urbanemu prilagajanju, ki sta ga skupaj pripravili Evropski urad Konvencije županov in Evropska agencija za okolje, je glavni vir za prilagajanje skupnosti Konvencije. Usmerja vas skozi vse korake, ki so potrebni za pripravo in izvajanje strategije za prilagajanje in vas vodi k koristnim materialom in orodjem. Orodje so testirala in odobrila mesta, podpisniki Konvencije.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Koristne povezave

Več usmeritev lahko najdete v vodniku Konvencije po načrtih SECAP; predloga Konvencije za poročanje in smernice pomagajo podpisnikom Konvencije, da strukturirajo svoje ukrepe za prilagajanje.

Zemljevid prilagajanja v mestih nudi pregled trenutnih in prihodnjih podnebnih nevarnosti, s katerimi se soočajo evropska mesta, ranljivost mest na te nevarnosti in njihovo sposobnost prilagajanja. Zemljevid združuje informacije iz različnih virov o opaženi in predvideni prostorski razporeditvi in intenzivnosti visokih temperatur, poplav, pomanjkanja vode in požarov v naravi.

Odprta platforma, ki je namenjena za različne potrebe in interese – znanosti, politike in prakse; javnih, zasebnih in prostovoljnih sektorjev; velikih in manjših organizacij, kot tudi posameznikov, ki zagotavljajo bazo znanja, kjer se združujejo najnovejša dognanja o naravnem kapitalu, ekosistemskih storitvah in na naravi temelječih rešitvah.

V zaprtem delu za skupnost Konvencije si lahko z drugimi kolegi na forumih izmenjate izkušnje. V knjižnici Konvencije najdete tudi več materialov. MyCovenant vsebuje namenski modul za spletno učenje o prilagajanju. Kolege lahko prosite za podporo v sodelovalnem modulu.