Pristopite kot podpornik

Konvencija županov združuje vse ravni upravljanja kot tudi ustrezne organizacije, agencije in združenja, ki se pridružijo pobudi in pomagajo pri pospešitvi lokalnih aktivnosti za podnebne spremembe in energijo. Spodaj več o podrobnostih, kako se lahko pridružite.

Podporniki Konvencije so neprofitne organizacije (združenja lokalnih in regionalnih oblasti, mreže, lokalne in regionalne energetske agencije itd.), ki spodbujajo Konvencijo županov, vključujejo in podpirajo njene člane in/ali lokalne vlade z namenom, da dosežejo cilje Konvencije županov.

Z aktivnostmi na svojih območjih in strokovnih področjih (npr. energija, okolje, voda, zrak) in na različnih ravneh upravljanja (npr. evropska, nacionalna in regionalna ali lokalna) spodbujajo pobudo Konvencije županov in podpirajo obveznosti njenih podpisnikov. Podporniki Konvencije so zaradi svojega strokovnega poznavanja regulativnega, zakonodajnega in finančnega okvira, v katerem delujejo – bodisi je to na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni – najbolj primerni za svetovanje podpisnikom in odkrivanje sinergij z obstoječimi pobudami.


Kdo lahko sodeluje?

Kot podporniki Konvencije se lahko pridružijo mreže in združenja lokalnih in regionalnih organov, evropske federacije, lokalne in regionalne tematske agencije (energija/okolje).

Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na podporniki Konvencije informacije: supporters@eumayors.eu

Seznam podporniki

Kako pristopiti

Za pridobitev statusa podpornika Konvencije morajo mreže lokalnih oblasti storiti naslednje:

N.B. Večina agencij in njihova omrežja bi lahko bila upravičena in jih bo spodbujala, da podpišejo zastavno obvezo in postanejo aktivni podporniki pobude Konvencije županov, z izjemo teh neprofitnih agencij, z mandatom po posameznih projektih in večinoma zasebno financirani. Vendar se odločitev sprejme od primera do primera, upravičenost pa se lahko preveri prek službe za pomoč uporabnikom.

Step 1

Izpolnite obrazec adhezije

Step 2

Po potrditvi ustreznosti – izpolniti in podpisati izjavo o zavezi, ki jo pošlje Urad Konvencije župano

Step 3

Po prejemu pravilno izpolnjene in podpisane izjave o zavezi bo Urad Konvencije županov ustvaril spletni profil za vašo organizacijo. Omogočal bo dejavno sodelovanje v skupnosti Konvencije županov in vam pomagal pri tem, da boste nudili boljšo podporo svojim povezanim podpisnikom.

Zakaj pristopiti

Prednosti, ki jih prinaša status podpornik Konvencije, so številne:

Kdaj pristopiti

Podporniki Konvencije se lahko kadarkoli pridružijo Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo tako, da izpolnijo obrazec prijave, ki je na voljo na desni strani.