Pristopite kot koordinator

Konvencija županov združuje vse ravni upravljanja kot tudi ustrezne organizacije, agencije in združenja, ki se pridružijo pobudi in pomagajo pri pospešitvi lokalnih aktivnosti za podnebne spremembe in energijo. Spodaj več o podrobnostih, kako se lahko pridružite.

Koordinatorji Konvencije se lahko zavežejo podpirati podpisnike v svojem geografskem obsegu na več različnih načinov, vključno z: Spodbujanje Konvencije županov, tehnično in / ali finančno podporo za razvoj in izvajanje načrtov za trajnostno energijo in podnebne spremembe ter dejavnosti mreženja med podpisnicami konvencije.

Vse ustrezne dejavnosti, ki podpirajo lokalne podnebne in energetske ukrepe. Več podrobnosti tukaj.


Kdo lahko sodeluje?

Pokrajine, regije, ministrstva, metropolitanska območja, skupine lokalnih oblasti, nacionalna ministrstva, itd. Vsak javni organ, ki se uradno zaveže, da bo zagotavljal strateške smernice, finančno in tehnično podporo podpisnikom Konvencije, bo Evropska komisija uradno priznala za koordinatorja Konvencije.

Če potrebujete dodatna pojasnila, se obrnite na center za pomoč uporabnikom pri koordinatorjih Konvencije na coordinators@eumayors.eu

Seznam koordinatorjih

Kako pristopiti

Javne uprave, ki bi rade pridobile status koordinatorja Konvencije, morajo storiti naslednje:

Step 1

Podpisati uradni oprijemni obrazec za koordinatorje konvencije in izpolnite spletni obrazec za obrazec za prijavo za

Step 2

Po potrditvi ustreznosti – izpolniti in podpisati izjavo o zavezi, ki jo pošlje Urad Konvencije županov

Step 3

Po prejemu podpisane izjave o zavezi bo Urad Konvencije županov ustvaril spletni profil za vašo upravo. Omogočal bo dejavno sodelovanje v skupnosti Konvencije županov in vam pomagal pri tem, da boste nudili boljšo podporo svojim povezanim podpisnikom.

Zakaj pristopiti

Prednosti, ki jih prinaša status koordinatorja Konvencije, so številne:

Kdaj pristopiti

Koordinatorji Konvencije se lahko kadarkoli pridružijo Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo tako, da izpolnijo obrazec prijave, ki je na voljo na desni strani.