Skupina udeležencev

Skupina udeležencev

Konvencija županov je pobuda za mesta, ki jo oblikujejo mesta. Skupina udeležencev združuje vodilna mesta, regije in strokovnjake s področja blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje iz vse Evrope ter jim omogoča, da prispevajo h krepitvi in razvoju pobude.

Člani skupine delijo svoje izkušnje in strokovno znanje s področja blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na lokalni ravni ter s področja dostopa do energije. Prav tako so vabljeni k prispevanju o ključnem metodološkem in strateškem razvoju pobude. Strokovnjaki za prilagajanje in/ali blaženje so povabljeni odvisno od obravnavanih tematik, da postavijo določene izzive – tako glede specifične metodologije Konvencije kot splošnih usmeritev glede prihodnjega razvoja.