Izvor in razvoj

Konvencija županov je največje gibanje mest na svetu na področju podnebnih sprememb in energije. Spodaj boste našli več informacij o pobudi v EU: o ozadju, cilju in viziji ter dosežkih v številkah.

Povratek: Izvor ustanovne konvencija županov

Konvencija županov je ustanovljena leta 2008 v Evropi s ciljem zbrati lokalne uprave, ki se prostovoljno zavežejo, da bodo izpolnile in presegle cilje EU na področju podnebnih sprememb in energije.

Pobuda je ne le predstavila prvi takšen pristop od spodaj navzgor glede energije in podnebnih sprememb, ampak je njen uspeh hitro presegel pričakovanja.

Danes združuje več kot 7.000 lokalnih in regionalnih oblasti iz 57 držav, ki izkoriščajo prednosti svetovnega gibanja več interesnih skupin ter tehnične in metodološke podpore, ki jo nudijo posebni uradi.

Globalna konvencija županov črpa iz pridobljenih izkušenj v zadnjih osmih letih v Evropi in zunaj nje ter gradi na temeljnih sestavinah za uspeh pobude: upravljanju od spodaj navzgor, večplastnem modelu sodelovanja in okvirju za ukrepanje.

 • Zgodba o uspehu Konvencije županov

  Kliknite gumb + k odkrijte mejnike in dosežke Konvencije županov vse od ustanovitve!

  • 2008

   Evropska komisija je leta 2008 predstavila pobudo o Konvenciji županov s ciljem pritegniti in podpreti župane, da sodelujejo pri doseganju ciljev EU za podnebne spremembe in energijo.

  • 2011

   Uspeh pobude je hitro presegel pričakovanja in že privablja nove lokalne in regionalne organe v Evropi in zunaj nje. Konvencija županov je do oktobra 2010 združila že 2.000 mest ter tako spodbudila Evropsko komisijo, da pripravi podobno pobudo v državah vzhodnega partnerstva EU. Pobuda za vzhodno Konvencijo županov se je začela leta 2011 in danes deluje v Belorusiji, Ukrajini, Moldaviji, Armeniji, Gruziji in Azerbajdžanu. www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2014

   Evropska komisija je predstavila pobudo Mayors Adapt. Sestrska pobuda se je osredotočala na prilagajanje podnebnim spremembam in temelji na enakih načelih kot Konvencija županov. Pobuda Mayors Adapt spodbuja lokalne vlade, da pokažejo vodenje pri prilagajanju ter jih podpira pri razvoju in izvajanju lokalnih strategij za prilagajanje.

  • 2015

   Pobudi Konvencija županov in Mayors Adapt sta se uradno združili na slovesnosti v Evropskem parlamentu 15. oktobra 2015. Nova Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo – cilji in usmeritve so opredeljeni z mesti v postopku posvetovanja – je bolj ambiciozna in celovita: mesta podpisniki so se zavezali, da bodo dejavno podprli izvajanje cilja EU za zmanjšanje toplogrednih plinov za 40 % do leta 2030 in sprejeli celovit pristop k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter zagotovili dostop do varne, trajnostne in cenovno dostopne energije za vse.

   Nekaj tednov kasneje je med vrhom o podnebnih spremembah v Parizu podpredsednik Evropske komisije Maroš Sefčovič napovedal geografsko razširitev Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo, pri čemer bi nove regionalne pisarne odprli v podsaharski Afriki, Severni in Južni Ameriki, na Japonskem, v Indiji, na Kitajskem in v jugovzhodni Aziji.

  • 2016

   Junija 2016 je Konvencija županov vstopila v novo pomembno točko v svoji zgodovini, ko se je združila še z eno pobudo za mesta – s koalicijo županov (angl. Compact of Mayors). Združena Globalna konvencija županov za podnebne spremembe in energijo je največje gibanje lokalnih vlad, ki so se zavezale, da presežejo svoje nacionalne cilje glede podnebnih sprememb in energije. Globalna konvencija županov, ki bo popolnoma v skladu s cilji ZN za trajnostni razvoj in načeli podnebne pravičnosti, bo obravnavala tri pomembna področja: blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje škodljivim vplivom podnebnih sprememb in univerzalni dostop do varne, čiste in cenovno dostopne energije.

   Konvencija županov medtem nadaljuje svoje globalno širjenje s predstavitvijo pisarne Konvencije županov za podsaharsko Afriko.

   helpdesk@comssa.org

Gremo globalno

Od leta 2017 odpiramo regionalne pisarne Konvencije v Severni Ameriki, Latinski Ameriki in na Karibih, na Kitajskem in v jugovzhodni Aziji, Indiji in na Japonskem, ki bodo dopolnile že obstoječe.