Cilj in obseg

Konvencija županov je največje gibanje mest na svetu na področju podnebnih sprememb in energije. Spodaj boste našli več informacij o pobudi v EU: o ozadju, cilju in viziji ter dosežkih v številkah.

Vizija podpisnikov

SigningPodpisniki podpirajo skupno vizijo za leto 2050: pospeševanje razogljičenja svojih ozemelj, krepitev sposobnosti prilagajanja na neizogibne vplive podnebnih sprememb, in ukrepi, s katerimi omogočajo svojim državljanom do varne, trajnostne in cenovno dostopne energije.

Zaveze podpisnikov

Mesta podpisniki so se zavezali, da bodo podprli izvajanje cilja EU za zmanjšanje toplogrednih plinov za 40 % do leta 2030 in sprejeli celovit pristop k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Da bi spremenili svoje politične zaveze v praktične ukrepe, se podpisniki Konvencije zavezujejo sprejeti akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP) v dveh letih po dnevu sklepa lokalnega sveta, v katerem bodo izpostavili ključne ukrepe, ki jih nameravajo izvesti. Načrt bo vseboval osnovne evidence emisij za spremljanje ukrepov ublažitve in oceno podnebnega tveganja in ranljivosti. Strategija za prilagajanje je lahko del načrta SECAP ali pa del rednega ločenega načrta. Ta drzna politična zaveza označuje začetek dolgoročnega sodelovanja z mesti, ki se zavezujejo, da bodo vsaki dve leti poročala o napredku izvajanja svojih načrtov.